بستنی اطمینان واحد نمونه صنایع غذایی

 

 

8_1

بستنی اطمینان بعنوان واحد نمونه صنایع غذایی در سال 1392 انتخاب و در مراسمی که روزپنجشنبه 93/04/19 ازطرف سازمان صنعت،معدن و تجارت در محل تالار پتروشیمی تبریزبه همین منظور برگزار شده بود مورد تجلیل قرارگرفت

  • جدیدترین محصولات

  • 4 thoughts on “بستنی اطمینان واحد نمونه صنایع غذایی

    Comments are closed.