تماس با ما

کارخانه: کیلومتر ۳۵ جاده تبریز-آذرشهر، شهرک صنعتی شهید سلیمی، خیابان ۲۰متری دهم، شرکت بستنی اطمینان
ایمیل: info@hajabdollah.com
مدیریت : ۰۴۱-۳۴۳۲۸۲۲۲ ۰۴۱-۳۴۳۲۸۲۲۳
فروش داخلی : ۰۴۱-۳۴۳۲۸۰۰۱ sale@hajabdollah.com
صادرات : ۰۴۱-۳۴۳۲۸۲۰۹ export@hajabdollah.com
انفورماتیک : ۰۴۱-۳۴۳۲۸۸۶۱ info@hajabdollah.com
ارتباط با مشتری ۰۴۱-۳۴۳۲۸۲۲۳ ۰۴۱-۳۴۳۲۸۲۲۳

[contact-form-7 id=”344″ title=”تماس”]